Hoe gaat palen heien te werk?

Voordat je aan de slag gaat met palen heien moet er natuurlijk van te voren eerst een plan worden gemaakt. Het plan wordt er niet gratis bij geleverd helaas. Op de locatie waar gebouwd gaat worden gaan ze eerst sonderingen uitvoeren. Hiermee kunnen ze bepalen wat de grondopbouw is en dus welke soorten grond ze tegen zullen komen. Dit is belangrijk om te weten want daar kunnen ze dan mee bepalen welke palen ze kunnen of moeten gebruiken hier. Verder kunnen ze met deze meting ook de schachtwrijving en waterspanning meten. Dit is natuurlijk ook belangrijk om te weten want die waardes bepalen dan welke paal er wel of niet gebruikt kan worden. Daarna wordt er dus een echt palenplan gemaakt. Dit is een tekening van waar alle palen komen te liggen. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste van de hele tekening. Dit is namelijk een zeer cruciaal. Er staat verder nog veel meer informatie op de tekening. Al deze informatie is belangrijk en kan ook niet gemist worden. Die informatie wordt dus gewonnen uit de sonderingen die worden gedaan.

palen heien

Wat komt er allemaal op de tekening te staan?

Bij palen heien komt er dus meer bij kijken dan alleen maar even snel een paal in de grond slaan. Op de tekening die er bij wordt geleverd staat dus onder andere wat de paal posities zijn. Wat er daarnaast bij staat is hoe groot de palen moet zijn en dus ook hoe ver ze de grond in moeten worden geslagen. Het zou natuurlijk vervelend zijn wanneer er ineens een verkeerde paal wordt ingeslagen. Het is ook iets moeilijker om deze er ook weer uit te halen. Ook staat er bij de tekening bij welke palen er worden gebruikt. Als laatste worden er ook eventuele bijzonderheden bij gezet. Dit is natuurlijk ook handig om te weten wanneer bij palen heien.

Toezicht

Palen heien kan natuurlijk niet zonder toezicht. Er moet iemand zijn die alles in de gaten houdt. De persoon die hier verantwoordelijk voor is moet ook een soort van dagboek bij houden. Hier wordt dan letterlijk in opgeschreven wat er allemaal is gebeurt die dag en ook alles wat niet klopte. De afwijkingen zijn namelijk zeer belangrijk. Wanneer de werkdag voorbij is moet alles wat is opgeschreven ook worden doorgegeven naar het hoofdkantoor. Ook het eerder genoemde palenplan komt bij de toezichter terecht. De toezichter moet namelijk ook weten wat er allemaal gaat gebeuren en wat alle eventuele bijzonderheden zijn. Volgens de wet is er geen officiƫle toezichter nodig. Een aantal partijen in de branche vonden dit wel nodig en hebben samen ook een document tot stand gebracht namelijk de CUR-aanbeveling 114. Hier staat in waar een goede toezicht allemaal aan moet voldoen, maar ook wat er allemaal in rapportages moet komen te staan en uiteraard wat de verantwoordelijkheden zijn. Alle toezichthouders die werken bij Maarten van der Pol zullen aan al deze eisen voldoen uiteraard. Bovendien zullen zijn ook al hun kennis en ervaring combineren zodat je eigenlijk nooit problemen zal ervaren.