Wat is heien?

Bouwen zonder goede fundering is meestal niet mogelijk, omdat de grond kan verzakken en/of scheuren. Bij het heien worden er heipalen in de grond ingebracht. Zo ontstaat er een stevige fundering en kan er zonder problemen gebouwd worden. Alvorens men begint met heien, zal eerst bepaald worden hoe lang de heipalen moeten zijn. Dat gebeurt door middel van een sondering, een techniek om de weerstand van de grond te meten. De palen moeten worden ingebracht tot een diepte waar de grond vast genoeg is. De palen zijn op die manier in staat om de constructie te dragen. 

Voor het heien wordt een heistelling gebruikt. Met behulp van de heistelling wordt een zwaar heiblok op de paal geslagen, totdat de paal de juiste diepte heeft bereikt.

Toezicht bij het heien

De kwaliteit van het heiwerk kan be├»nvloed worden door de grondmechanica, betontechnologie, bodemgesteldheid en uitvoeringskennis. De toezichthouders van Maarten van der Pol kunnen er op toezien dat het proces soepel verloopt. Wij kunnen eventueel ook een co├Ârdinerende rol op ons nemen wat betreft maatvoering, monitoring en inspectie van het heiwerk.

heien