Akoestisch doormeten conform CUR-aanbeveling 109

Op projecten waar wij het toezicht verzorgen kunnen we desgewenst ook het akoestisch doormeten van palen verzorgen. De combinatie van toezicht en akoestisch doormeten zorgt voor flexibiliteit en voorkomt onnodige rapportagekosten.

Onze metingen worden uitgevoerd conform de internationaal erkende norm ASTM D5882-16 (Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations) en voldoen daarmee ook aan de Nederlandse CUR-aanbeveling 109:2013 (Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen).

Een akoestische meting dient te bestaan uit tenminste twee representatieve signalen per paal, waarbij er de sensor op twee posities op de paalkop is geplaatst. Voor een goede meting bij palen met een diameter groter dan 510 mm staat voorgeschreven dat er drie metingen rondom in de buitenste 1/3 schil, en één meting in het hart van de paal uitgevoerd dient te worden.

Om een goed meetsignaal te verkrijgen dient u ervoor te zorgen dat de paalkoppen vrij bereikbaar zijn en vrij van water, grond of andere materialen zoals betongruis na het snellen. De palen dienen minimaal 5 dagen oud te zijn.

Voor een goede aansluiting van de sensor op de paalkop passen we een laag taaie kit op de sensor toe van maximaal 5 millimeter dikte. Bij in de grond gevormde palen gaan we uit van een doorloopsnelheid van het meetsignaal van circa 3800 m/s, bij geprefabriceerde betonnen palen van een doorloopsnelheid van circa 4200 m/s, beiden met een marge van circa 200 m/s.

U dient er rekening mee te houden dat een akoestische meting wel aanwijzingen kan geven over mogelijke defecten of gebreken in de gemaakte palen, maar dat een akoestische meting op zichzelf nooit een garantie geeft op een goede paal. Deze rapportage dient dan ook gezien te worden in samenhang met de bevindingen van toezicht, de geregistreerde data, en indien nodig aanvullend onderzoek zoals visuele inspectie en het uitvoeren van kernboringen.

Bent u reeds klant bij ons? Dan kan u in de tarievenlijst 2023-2024 ook de tarieven terugvinden voor het akoestisch doormeten. Deze dienst bieden we uitsluitend aan in combinatie met het houden van toezicht.

Meer informatie? Neem contact met ons op!