Hei- en boorbesprekingen

In een hei- of boorbespreking voorafgaand aan het werk verwacht u meer dan het simpelweg afstrepen van een checklist. Natuurlijk komen in een bespreking alle noodzakelijke punten aan bod, maar de bespreking is in de meeste gevallen ook de laatste mogelijkheid om misverstanden tijdig te voorkomen.

Bij het voorzitten van een bespreking zorgen wij voor accurate verslaglegging (digitale video-opname optioneel bij online bespreking) en dragen wij zorg voor het verspreiden van het verslag onder de belanghebbenden. Wanneer u een bespreking gaat plannen raden wij u aan om de volgende partijen uit te nodigen:

  • Opdrachtgever
  • Aannemer(s)
  • Projectleiding / directievoering
  • Uitvoering namens hoofdaannemer
  • Uitvoering namens funderingsbedrijf
  • Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht (indien van toepassing)
  • Constructeur
  • Grondmechanisch adviseur / Geotechnicus
  • Overige controleurs / toezichthouders (indien van toepassing)

Wanneer wij voorafgaand aan de bespreking alle relevante documenten (werkplannen, palenplan, geotechnisch advies / funderingsadvies, bijzonderheden) ontvangen kunnen wij zorg dragen dat de bespreking vooral op de inhoud gericht is en ook echt waarde toevoegt voor de betrokkenen.

Als opdrachtgever verzorgt u de locatie van de bespreking. Een bespreking duurt afhankelijk van de complexiteit van het project tussen de 30 en 60 minuten. Wanneer wij toezicht houden op een project adviseren wij altijd vooraf een bespreking te houden. Wij verzorgen ook heibesprekingen voor projecten zonder toezicht, of waarbij het toezicht door een derde partij zal worden uitgevoerd.

Meer informatie? Lees onze informatiebrochure (PDF) of neem contact met ons op!