Webinar: Grondverdringend boren met groutinjectie

Gegevens:
Locatie: Online (web conference platform Maarten van der Pol)
Datum: nnb
Tijd: 16.00 uur
Lengte: Circa 60 minuten
Kosten: € 45,- (exclusief btw)
Aanmelden: per mail (info@maartenvanderpol.nl)

Beschrijving:
Tijdens dit webinar gaan we in op de meer praktische kant van het uitvoeren van een paalfundering met grondverdringend boren met groutinjectie. Varianten van dit paalsysteem zijn onder meer bekend als Fundex-palen, BSD-palen, HEK-GI palen, DPA-palen, GVB-palen, TVSi-palen en zo nog veel meer. Hoewel er zeker nuances zijn die verschil maken tussen deze paalsystemen vatten we ze samen als grondverdringende boorpaal met groutinjectie.

Op papier valt er in eerste instantie goed te rekenen met deze paalsystemen. Maar wat als er iets fout gaat? Waar hou je als constructeur rekening mee wanneer er signalen binnen komen die mogelijk consequenties hebben? En welke informatie wil je zeker ontvangen van een toezichthoudende partij?

Maarten van der Pol verzorgt senior toezicht bij funderingswerken, en is in die functie vaak de brug tussen opdrachtgever, aannemer, constructeur, geotechnicus en bevoegde instanties. Vanuit die positie behandelen we een aantal praktijkvoorbeelden, waar we informatie uit halen die alle deelnemers mee kunnen nemen naar toekomstige (of huidige) projecten.

Heeft u zelf voorbeelden van situaties die zich met een dergelijk paalsysteem hebben voorgedaan en ziet u deze graag (geanonimiseerd) besproken? Daar is uiteraard ruimte voor, mits de gegevens / documenten uiterlijk twee weken vooraf ter beschikking worden gesteld.

Voor wie?
Dit webinar richt zich op constructeurs en geotechnisch adviseurs die beroepshalve te maken krijgen met dit specifieke soort paalsysteem. Een korte introductie betreffende het systeem zal worden gegeven in het begin van dit webinar, maar achtergrondkennis over funderen / hei- en boorwerk in het algemeen wordt wel verondersteld.