Webinar: Interpretatie van digitale boorregistraties

Gegevens:
Locatie: Online (web conference platform Maarten van der Pol)
Datum: nnb
Tijd: 16.00 uur
Lengte: Circa 60 minuten
Kosten: € 45,- (exclusief btw)
Aanmelden: per mail (info@maartenvanderpol.nl)

Beschrijving:
Tijdens dit webinar gaan we in op hoe we digitale boorregistraties interpreteren bij grondverdringend boren met groutinjectie. Varianten van dit paalsysteem zijn onder meer bekend als Fundex-palen, BSD-palen, HEK-GI palen, DPA-palen, GVB-palen, TVSi-palen en zo nog veel meer.

In de basis zijn de digitale registraties die we ontvangen bij productie van deze palen vrij gelijkaardig, hoewel er per funderingsbedrijf zeker verschillen zijn. Welke gegevens willen we graag zien en hoe zetten we die af tegen de sonderingen op basis waarvan de palen zijn uitgerekend?

Maarten van der Pol verzorgt senior toezicht bij funderingswerken, en is in die functie vaak de brug tussen opdrachtgever, aannemer, constructeur, geotechnicus en bevoegde instanties. Vanuit die positie behandelen we een aantal praktijkvoorbeelden, waar we informatie uit halen die alle deelnemers mee kunnen nemen naar toekomstige (of huidige) projecten.

Heeft u zelf situaties meegemaakt die u graag besproken ziet? Stuur ons de betreffende boorregistraties en sonderingen toe, deze zullen dan geanonimiseerd besproken worden. Mocht er geen tijd zijn om alle ingezonden voorbeelden te bespreken dan zorgen we dat u na het webinar alsnog uw situatie met ons kan bespreken.

Voor wie?
Dit webinar richt zich op constructeurs, geotechnisch adviseurs en andere betrokkenen die beroepshalve te maken krijgen met de beoordeling van digitale boorregistraties. Een korte introductie betreffende het paalsysteem zal worden gegeven in het begin van dit webinar, maar achtergrondkennis over funderen / hei- en boorwerk in het algemeen wordt wel verondersteld.