Webinar: Uitvoeringschecklist Paalfunderingen voor Werkvoorbereiders

Gegevens:
Locatie: Online (web conference platform Maarten van der Pol)
Datum: nnb
Tijd: 16.00 uur
Lengte: Circa 60 minuten
Kosten: € 45,- (exclusief btw)
Aanmelden: per mail (info@maartenvanderpol.nl)

Beschrijving:
Tijdens dit webinar gaan we in op zaken die bij de realisatie van een paalfundering voor uitdagingen kunnen zorgen als het gaat om planning, kwaliteit en communicatie. Daarbij kijken we vooral naar de rol die de werkvoorbereider speelt in de planning, organisatie en controle van het bouwproces. Het hulpmiddel dat we hierin gebruiken is de Uitvoeringschecklist Paalfunderingen voor Werkvoorbereiders (UPW).

Met de veelheid van paalsystemen die we tegen kunnen komen in het werk is de werkvoorbereider in veel gevallen afhankelijk van informatie die door partijen als het funderingsbedrijf, de constructeur en de geotechnisch adviseur worden aangeleverd. Daarnaast is de werkvoorbereider vaak de partij die als eerste zal worden aangesproken als er vragen zijn vanuit de uitvoering.

De Uitvoeringschecklist Paalfunderingen voor Werkvoorbereiders is een handige en overzichtelijke manier om voor aanvang van een project praktische zaken in beeld te krijgen die van invloed zijn of kunnen zijn op de uitvoering. Daarnaast helpt het doornemen van de UPW met het projectteam om te borgen dat de funderingsfase van het project zo vlekkeloos mogelijk verloopt.

Maarten van der Pol verzorgt senior toezicht bij funderingswerken, en is in die functie vaak de brug tussen opdrachtgever, aannemer, constructeur, geotechnicus en bevoegde instanties. UPW is een module van onze eigen webapplicatie TRP (Toezicht Rapportage Programma) waarvoor deelnemers aan dit webinar kosteloos en ongelimiteerd toegang krijgen*, maar desgewenst kunnen deelnemers natuurlijk op basis van de UPW ook een eigen checklist maken.

Voor wie?
Dit webinar richt zich op werkvoorbereiders werkzaam voor (hoofd)aannemers die verantwoordelijk zijn voor het gehele bouwproces. Voor dit webinar is geen specifieke voorkennis vereist, maar achtergrondkennis over funderen / hei- en boorwerk in het algemeen wordt wel verondersteld.

* Deelnemers aan het webinar ontvangen een persoonlijke inlog voor de module UPW van onze webapplicatie. Deze module staat gebruikers toe om UPW-projecten aan te maken en bewerken, en deze als PDF bestand op te slaan.
Gegevens opgeslagen in deze omgeving zijn versleuteld en enkel toegankelijk voor de gebruiker die ze aan heeft gemaakt. Wij hebben geen inzicht in de gegevens die worden opgeslagen of afgedrukt. Verwijdert u gegevens uit UPW dan is dit permanent, wij kunnen geen gegevens herstellen.
Op het geregistreerde mailadres kan u berichten ontvangen die u op de hoogte houden van ontwikkelingen of onderhoud aan de module UPW.
Wenst u naast deze gratis licentie meerdere licenties aan te vragen voor de module UPW (€ 65,- excl. 21% BTW per gebruiker per jaar) dan kunt u contact met ons opnemen.